Deliace steny

Deliace steny

Predelenie alebo uzatvorenie miestností posúvnými dverami majú výhodu, že nám nezaberajú priestor, prechod je variabilný, vďaka ložiskovým mechanizmom lahko posúvateľný a nehlučný.